Hest

 • Helsesjekk
 • Vaksinasjon
 • Munnhuleundersøkelse/tannbehandling
 • ID merking og pass
 • Kjøp-salg og forsikringsundersøkelse
 • Kastrering av hingst
 • Akutthjelp (sårskader, kolikk osv)

Produksjonsdyr

 • Akutt sykdom
 • Besetningsbesøk (helsegris, BRSV-prøver, mineralstatus m.m)
 • Rutinebesøk (avhorning, kastrering, vaksinering, inseminering, drektighetskontroll m.m)
 • Fødselshjelp

Hund/katt

 • Helsesjekk
 • Vaksinasjon, ormekur og flåttbehandling
 • ID merking og pass
 • Oppfølging av valpekull
 • Kastrering av hannkatt
 • Kloklipp
 • Avliving hjemme
 • Akutthjelp