Vaksinasjon525 kr
Vaksinasjon i tillegg til annen behandling eller samme eier420 kr
Chip m/passattestasjon og hårprøve690 kr
Tannbehandling inkl sedasjonfra 950 kr
Tannbehandling i tillegg til annen behandlingfra 875 kr
Kolikk (medisiner i tillegg)fra 1100 kr
Sårskaderfra 620 kr
Kjøp- salg/forsikringsundersøkelsefra 1700 kr
Undersøkelse/konsultasjonfra 550 kr
Sedasjonfra 140 kr
Kastrasjonpris på forespørsel
Avlivingpris på forespørsel
Halthetsutredningpris på forespørsel

Tannbehandling inkluderer standard undersøkelse med speil og lys og nødvendig korrigering.

Kjøp-salg eller forsikringsundersøkelse gjøres etter HVFs (Hesteveterinærenes forening) normer.

Kjøring kommer i tillegg. Dersom flere hester på samme stall fordeles kjørekostnadene.

Kloklipp100 kr
Kloklipp med sedasjon350 kr
Pass inkl utfylling: 300 kr
Passtempel ormekur til Sverige (tabletter i tillegg): 90 kr
Undersøkelsefra 550 kr
ID-merking 620 kr
ID-merking ved annen behandling550 kr
Vaksinasjon inkl helsesjekk475 kr
Vaksinasjon ved annen behandling390 kr
Valpepakke for valpekull (vaksine, helseattest, ID-chip) første valp940 kr
Valpepakke for valpekull (vaksine, helseattest, ID-chip) påfølgende valp820 kr
Valpepakke (inkl 12 og 16 ukers vaksine, i tillegg til halvtårskontroll)810 kr
Pelsklipp inkl sedasjon990 kr
Avliving katt (hjemme)850 kr
Avliving hund (hjemme)fra 950 kr
Kastrasjon/sterilisering kattpris på forespørsel
Besetningsbesøkfra 1050 kr pr time
Drektighetsundersøkelse50 kr pr ku
Avhorning 2 første kalvene389 kr
Avhorning påfølgende kalver115 kr
Fødselshjelpfra 600 kr
Uterusprolapsfra 600 kr
Tilbakeholdt etterbyrdfra 550 kr
Vaksinering kalv, gris389 kr for de 10 første, deretter 17 kr per stk.
Vaksinering sau389 kr for 15 første, deretter 9,75 kr per stk.
Nedleggelse av systamex389 kr for de 5 første, deretter 31,50 kr per stk.
Oppmøtehonorar (inkl nødvendig undersøkelse)389 kr
Etterbehandling/ny pasient samme sted253 kr
Timeshonorar1100 kr
Keisersnitt, børslyng, løpedislokasjontimeshonorar
Kastreringtimeshonorar
Nødslakt/helseattest329 kr

Priser forutsetter god tilretteleggelse for arbeidsoppgaven i fjøset.

Besetningsbesøk består av en gjennomgang av din besetningen. Det kan være f.eks helsegris for svineprodusenter eller et spesifikt problem i din besetning (se nærmere beskrivelse under besetningsbesøk i fanen Fakta og råd).

Resepthonorar100 kr
Kjøring250 kr inntil 4 mil

For andre priser ta kontakt. Det er rabatterte priser ved flere dyr samtidig.

Akutttillegg 17.00-21.00 hverdager:  319 kr
Akutt 21.00- 08.00 alle dager: 615 kr
Akutt helg/helligdag 08.00- 21.00: 389 kr

Hest
Vaksinasjon525 kr
Vaksinasjon i tillegg til annen behandling eller samme eier420 kr
Chip m/passattestasjon og hårprøve690 kr
Tannbehandling inkl sedasjonfra 950 kr
Tannbehandling i tillegg til annen behandlingfra 875 kr
Kolikk (medisiner i tillegg)fra 1100 kr
Sårskaderfra 620 kr
Kjøp- salg/forsikringsundersøkelsefra 1700 kr
Undersøkelse/konsultasjonfra 550 kr
Sedasjonfra 140 kr
Kastrasjonpris på forespørsel
Avlivingpris på forespørsel
Halthetsutredningpris på forespørsel

Tannbehandling inkluderer standard undersøkelse med speil og lys og nødvendig korrigering.

Kjøp-salg eller forsikringsundersøkelse gjøres etter HVFs (Hesteveterinærenes forening) normer.

Kjøring kommer i tillegg. Dersom flere hester på samme stall fordeles kjørekostnadene.

Smådyr (hjemmebesøk)
Kloklipp100 kr
Kloklipp med sedasjon350 kr
Pass inkl utfylling: 300 kr
Passtempel ormekur til Sverige (tabletter i tillegg): 90 kr
Undersøkelsefra 550 kr
ID-merking 620 kr
ID-merking ved annen behandling550 kr
Vaksinasjon inkl helsesjekk475 kr
Vaksinasjon ved annen behandling390 kr
Valpepakke for valpekull (vaksine, helseattest, ID-chip) første valp940 kr
Valpepakke for valpekull (vaksine, helseattest, ID-chip) påfølgende valp820 kr
Valpepakke (inkl 12 og 16 ukers vaksine, i tillegg til halvtårskontroll)810 kr
Pelsklipp inkl sedasjon990 kr
Avliving katt (hjemme)850 kr
Avliving hund (hjemme)fra 950 kr
Kastrasjon/sterilisering kattpris på forespørsel
Produksjonsdyr
Besetningsbesøkfra 1050 kr pr time
Drektighetsundersøkelse50 kr pr ku
Avhorning 2 første kalvene389 kr
Avhorning påfølgende kalver115 kr
Fødselshjelpfra 600 kr
Uterusprolapsfra 600 kr
Tilbakeholdt etterbyrdfra 550 kr
Vaksinering kalv, gris389 kr for de 10 første, deretter 17 kr per stk.
Vaksinering sau389 kr for 15 første, deretter 9,75 kr per stk.
Nedleggelse av systamex389 kr for de 5 første, deretter 31,50 kr per stk.
Oppmøtehonorar (inkl nødvendig undersøkelse)389 kr
Etterbehandling/ny pasient samme sted253 kr
Timeshonorar1100 kr
Keisersnitt, børslyng, løpedislokasjontimeshonorar
Kastreringtimeshonorar
Nødslakt/helseattest329 kr

Priser forutsetter god tilretteleggelse for arbeidsoppgaven i fjøset.

Besetningsbesøk består av en gjennomgang av din besetningen. Det kan være f.eks helsegris for svineprodusenter eller et spesifikt problem i din besetning (se nærmere beskrivelse under besetningsbesøk i fanen Fakta og råd).

Diverse
Resepthonorar100 kr
Kjøring250 kr inntil 4 mil

For andre priser ta kontakt. Det er rabatterte priser ved flere dyr samtidig.

Akutttillegg 17.00-21.00 hverdager:  319 kr
Akutt 21.00- 08.00 alle dager: 615 kr
Akutt helg/helligdag 08.00- 21.00: 389 kr