Hvorfor skal jeg vaksinere hunden min?

Avhengig av hvor i verden man bor, finnes det ulike sykdommer vi vaksinerer mot. Vi er heldige som bor i et land med få smittsomme sykdommer sammenlignet med andre land i verden. I Norge vaksinerer vi mot smittsom leverbetennelse, kennelhoste, valpesyke og parvo.

Skal hunden utenlands er det også vanlig å vaksinere mot rabies og leptospirose. Skal du ha hunden din på kennel kreves det også vaksinasjon. Sykdommene vi vaksinerer mot er smittsomme og gir alvorlig sykdom. Noen av dem er og så zoonoser (smitter over til mennesker).

Sannsynligheten for at hunden blir smittet er størst dersom du tar med hunden til utlandet eller hunden oppholder seg i et miljø med mange hunder og høyt smittepress. Som en hovedregel beskytter du først og fremst din egen hund mot sykdom når du vaksinerer. I andre rekker beskytter du også populasjonen av hund er i nærmiljøet ditt.

Sykdommene vi vaksinerer mot

Valpesyke: 

-Denne sykdommen er svært smittsom og det er ofte unge individer og uvaksinerte som utvikler sykdom. Smitten skjer hovedsakelig ved direkte kontakt med smittede hunder.  Symptomene på valpesyke kan være øyebetennelse, neseflod, allmennpåkjenning, nedsatt matlyst, mage-tarm symptomer og nevrologiske symptomer. Dette er en sykdom vi ser veldig sjelden i Norge i dag, men antageligvis kommer til å øke.

Kennelhoste: 

-Kennelhoste er en sammensatt sykdom som ofte skyldes både virus og bakterier. Dette er en vanlig sykdom i den norske hundepopulasjonen og kan kalles hundens influensa. Sykdommen gir varierende symptomer fra hoste, neseblod til mer alvorlige symptomer som feber, allmennpåkjent, øyeflod og kraftig hoste med brekninger.

Smittsom leverbetennelse:

-Smittsom leverbetennelse er en veldig alvorlig sykdom. Hunden kan være syk uten å vise symptomer og de kan dø plutselig. Viruset kan skilles ut i urinen i opptil ett år etter infeksjon og gjør dette til en veldig smittsom sykdom. Symptomene er feber, nedsatt matlyst, allmennpåkjenning, luftveissymptomer, mage-tarm symptomer, buksmerter, nevrologiske symptomer og forandringer i øynene.

Parvovirus: 

-Denne sykdommens alvorlighetsgrad avhenger av vaksinasjonsstatus, stress og andre faktorer i miljøet. Viruset smitter via avføring og oralt (via munnen). Det kan også smitte fra mor. Symptomer er oppkast, slapphet, nedsatt matlyst, blodig diare, feber og dehydrering.

Rabies: 

-Rabies er en zoonose og gir adferdsendringer, lammelser, koma og død. Det finnes ingen behandling for denne sykdommen og derfor er det viktig at vi ikke får den inn i Norge.

Leptospirose: 

-Leptospiros er også en zoonose og gir leverbetennelse, nyresvikt og hjernehinnebetennelse.

Anbefalt vaksinasjonsregime

Når valpen er liten får den antistoffer gjennom morsmelken. Mens valpen er sammen med mor er det derfor ikke nødvendig å vaksinere hunden. Men utsettes valpen for et høyt smittepress kan den vaksineres allerede ved 6- til 8-ukers alder. Nye studier viser at valper kan ha antistoffer helt opp til 15 ukers alder. Så lenge valpen har antistoffer fra mor vil ikke vaksinen være like effektiv. Derfor har det kommet nye anbefalinger når det gjelder grunnvaksinering av hund.

-8 uker: DHPPi (Valpesyke, leverbetennelse, parvovirus og kennel hoste)

-12 uker: DHPPi

-16 uker: DHPPi

-Hver 1 måned: booster. Årlig mot kennelhoste, hvert 3.år mot valpesyke, leverbetennelse, parvovirus og kennelhoste.

Samtidig med vaksinering gjøres en helsekontroll av hunden din. Dette er viktig for å kunne oppdage vanlige sykdommer på et tidlig stadie. Det er også viktig at syke hunder ikke vaksineres.

Bivirkninger ved vaksinasjon

Vanlige bivirkninger er hevelse og irritasjon og kløe på stikkstedet i nakk en. Dette vil som oftes gå over i løpet av et par dager. Feber, slapphet, ødem, respirasjonsproblemer, oppkast og diare er sjelden. Svært sjelden ser man akutte overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi).